HOÀNG OANH & EYEMIRU - Mono Studio

HOÀNG OANH & EYEMIRU - Mono Studio

HOÀNG OANH & EYEMIRU - Mono Studio

HOÀNG OANH & EYEMIRU - Mono Studio

HOÀNG OANH & EYEMIRU - Mono Studio
HOÀNG OANH & EYEMIRU - Mono Studio

HOÀNG OANH & EYEMIRU

HOÀNG OANH TRONG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO CỦA NHÃN HÀNG EYEMIRU

Hình ảnh và video thuộc bản quyền của EYEMIRU

Photography MONO STUDIO 

Photographer JASON LEE 

Stylist NHẬT THIỆN

Lighting L'OFFICIEL STUDIO